Support online
Hotline: 0862.618.918
Shoping

Dan Dat CO.,LTD - chuyên cung cấp: Dây đồng bện (thiết bị điện công nghiệp), Dây đồng bện tiếp địa, Dây te tiếp địa đồng bện, Dây tiếp địa thang máng cáp, Thanh đồng bện, Thanh đồng bện tiếp địa, Thanh nối đồng mềm, Dây đồng bện tiếp địa cho thang máng cáp, Dây đồng bện tiếp địa cho hệ thống máy móc, Dây tiếp địa cho tủ bảng điện và thang máng cáp, Thanh cái đồng mềm, Dây đồng bện mạ thiếc, Dây đồng bện tráng thiếc, Dây đồng bện 2 đầu cốt, Cáp đồng bện máng cáp, Thanh đồng bện tiếp địa máy, Dây đồng bện (sợi ép cose), Dây đồng bện công suất lớn (Braid Flexible), Dây đồng bện tiếp địa (Earth Braid), Dây đồng bện theo cuộn, Dây đồng bện theo mét, Dây đồng bện bấm cốt theo yêu cầu, Flexible copper connections, Bonding Jumper, Flexible copper bonding jumper, Flexible bonding jumper, Busbar đồng mềm, Flexible busbar, Copper Flexible busbar, Flexible copper braid, Busbar braid, Busbar đồng mềm trong tủ điện - trạm biến áp, Dây đồng bện cho hệ thống thang máng cáp, Dây đồng bện tiếp địa chống sét, Phụ kiện chuyên dùng tiếp địa cho tủ bảng điện và thang máng cáp, Thanh cái đồng mềm cho các máy biến áp, Dây đồng bện cho trạm kiot, Khớp nối đồng mềm – Braided Flexible Connectors, ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC, Ống luồn dây điện, Ống mềm inox, Khớp nối giãn nở nhiệt  

No data
PARTNER
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom