Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

BÙ TRỪ GIÃN NỞ


Mã sản phẩm: :

Chuyên nhận gia công bù trừ giãn nở theo bản vẽ - gia công theo thông số kỹ thuật của khách hàng

Chuyên nhận gia công bù trừ giãn nở theo bản vẽ gia công theo thông số kỹ thuật của khách hàng

Bù trừ giãn nở - ống bù trừ giãn nở nhiệt

Khớp nối bù trừ giãn nở - Ống giãn nở nhiệt inox

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom