Support online
Hotline: 0862.618.918
Shoping

Expansion Joints DE-100


ID Product: : DE-100

DE-100¨NOMINAL DIAMETER : 20A ÷200A.   
¨STANDARD FITTING: JIS10K / SS400
¨FITTING MATERRIALS :CARBON STEEL, STAINLESS STEEL
¨ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA :  20A ÷200A.                        
¨ĐẦU NỐI TIÊU CHUẨN:             JIS10K / SS400
¨VẬT LIỆU ĐẦU NỐI :  Thép cacbon, thép không gỉ

SPECIFICATION (Đặc điểm kỹ thuật)
Applicable fluid
Chất lỏng sử dụng
Steam hot &cold water, air & gas, oil
Hơi nước nóng nước lạnh, khí , ga và dầu
Applicable pressure
Ap suất sử dụng
Max: 10 kgf/cm2
Applicable temperature
Nhiệt độ sử dụng
Max: 3500C
Expansion amount
Độ giản nở
+10mm
- 45mm
End connection
Đầu nối
KS 10k RF FLANGE
Materials
Vật liệu
Belows, Internal, steeve Stainless steel
External steeve SGP
Flange 25 -150A(SS)
200-250A(Cast iron), 300A(SS)
Body pressure test
Ap suất thử
25kgf/cm2


DIMENSIONS ( CÁC KÍCH THƯỚC):


Size
Kích cỡ
 
L
Chiều dài (mm)
Expansion amount (Độ giản nở)
Weight (Kg)
Trọng lượng
Expansion
Độ giản (mm)
Contraction
Độ co (mm)
 
25 (1’’)
365
10
45
6.4
 
32 (1 ¼’’)
365
10
45
6.9
 
40 (1 ½ ’’)
365
10
45
8.3
 
50 (2’’)
365
10
45
10.9
 
65 (2 ½ ’’)
415
10
45
13.4
 
80 (3’’)
415
10
45
15.5
 
100 (4’’)
415
10
45
21.2
 
125 (5’’)
440
10
45
30.4
 
150 (6’’)
440
10
45
41.4
 
200 (8’’)
440
10
45
25.3
 
250 (10’’)
465
10
45
60.2
 
300 (12’’)
465
10
45
68.1


.
Bản để in
PRODUCT LIST
PARTNER
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom