Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

KHỚP GIÃN NỞ NHIỆT


Mã sản phẩm: :

Khớp Giãn Nở Nhiệt, Ống Bù Giãn Nở Nhiệt Inox, Khớp Nối Giãn Nở Nhiệt Inox, Ống Bù Trừ Giãn Nở Nhiệt Inox

Khớp Nối Giãn Nở Nhiệt Inox, Ống Bù Giãn Nở Nhiệt Inox

                             Khớp giãn nở inox theo bản vẽ gia công theo yêu cầu 

Ống Bù Giãn Nở Nhiệt Inox - Ống co giãn nhiệt
                                Khớp co giãn nhiệt inox - Khớp co giãn kim loại
.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom