Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

EXPANSION JOINT - KHỚP GIẢN NỞ INOX


Mã sản phẩm: :

 

 cung cấp khớp nối mềm các trạm bơm nước

                                                               Khớp giãn nở các trạm bơm công nghiệp

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom