Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

KHỚP CO GIÃN GIA CÔNG THEO BẢN VẼ


Mã sản phẩm: :

 

Ống bù trừ giãn nở dạng có vỏ áo

                                                         Ống bù trừ giãn nở nhiệt inox

 Khớp co giãn nhiệt inox gia công theo yêu cầu

                                          Ống nối giãn nở nhiệt inox gia công theo bản vẽ 

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom