Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

KHỚP GIÃN NỞ DN 1400


Mã sản phẩm: :

Khớp giãn nở DN-1400 là sản phẩm có thể gia công theo nhu cầu của khách hàng.

Expansoin Joints - Khớp nối giãn nở nhiệt inox 

Expansion Joints - Khớp nối giãn nở nhiệt INOX

                               Khớp bù trừ giãn nở nhiệt | sản xuất theo bản vẽ 

Bù giãn nở nhiệt inox - Metal Expansion Joints

                                               Ống giãn nở nhiệt | Ống co giãn 

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom