Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

KHỚP GIÃN NỞ NHIỆT INOX DÙNG CHO LƯU CHẤT KHÍ THAN CO2


Mã sản phẩm: :

 

Khớp nối giãn nở nhiệt inox - Ống bù trừ giãn nở nhiệt

Khớp nối giãn nở nhiệt inox - Ống bù trừ giãn nở nhiệt

Ống bù trừ giãn nở nhiệt -khopgiannoinox

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom