Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

KHỚP GIÃN NỞ NHIỆT INOX DÙNG CHO LƯU CHẤT KHÍ THAN CO2


Mã sản phẩm: :

 

 Ống bù trừ giãn nở nhiệt -khopgiannoinox

                               Khớp Nối Giãn Nở Nhiệt | Ống Bù Trừ Giãn Nở Nhiệt 

Khớp nối giãn nở dùng cho lưu chất khí các loại

                                                     Khớp nối giãn nở | Khớp chống rung inox

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom