Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

KHỚP GIÃN NỞ PASTY


Mã sản phẩm: :

Báo giá khớp giãn nở inox pasty

                                         Ống Bù Trừ Giãn Nở | Bù Trừ Pasty 1 Chiều 

Khớp nối giãn nở inox có ty định hướng | Khớp co giãn nhiệt

                                                     Khớp Nối Giãn Nở Inox Dạng Sóng 

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom