Tư vấn hỗ trợ
Hotline:
Sản phẩm

KHỚP GIÃN NỞ VUÔNG


Mã sản phẩm: :

Khớp giãn nở vuông là sản phẩm có thể chế tạo theo nhu cầu của khách hàng.

Chuyên nhận gia công theo bản vẽ - gia công theo thông số kỹ thuật khách hàng.

Khớp giãn nở vuông - Bù trừ giãn nở vuông - Nhà sản xuất Dân Đạt chuyên nhận gia công theo yêu cầu 

Bù giãn nở vuông - khớp giãn nở vuông

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom