Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

ỐNG BÙ TRỪ GIÃN NỞ NHIỆT - BÙ TRỪ PASTY


Mã sản phẩm: :

 

ỐNG BÙ TRỪ GIÃN NỞ NHIỆT - EXPANSION JOINTS TẠI DÂN ĐẠT

ỐNG BÙ TRỪ GIÃN NỞ NHIỆT - EXPANSION JOINTS TẠI DÂN ĐẠT

Khớp nối bù trừ giãn nở nhiệt

                                            Expansion Joints | Khớp bù trừ giãn nở

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom