Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

ỐNG BÙ TRỪ GIÃN NỞ NHIỆT INOX


Mã sản phẩm: :

 

Ống giãn nở nhiệt - Khớp giãn nở nhiệt inox

                                    ỐNG BÙ TRỪ GIÃN NỞ | EXPANSION JOINT

Expansion joints - Ống giãn nở nhiệt - Khớp nối co giãn nhiệt

                                           BÙ GIẢN NỞ INOX | ỐNG CO GIÃN INOX

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom