Tư vấn hỗ trợ
Hotline: 0862.618.918
Sản phẩm

ỐNG NỐI GIÃN NỞ INOX


Mã sản phẩm: :

 

Khớp nối mềm giãn nở nhiệt inox | Ống bù trừ giãn nở

                                            Metal Expansion Joints | Khớp Giãn Nở Nhiệt 

Khớp bù trừ giãn nở nhiệt inox | Khớp co giãn nhiệt

                                                         Khớp Nối Bù Trừ Giãn Nở Nhiệt Inox 

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm
ĐỐI TÁC
slide buttom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom slide bottom